Opisy przedmiotów

OPISY WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW GASW

 ROK AKADEMICKI 2018-2019  (I SEMESTR)

ZIELARSTWO

PROWADZĄCA: mgr Małgorzata Ewert-Manikowska

 W trakcie wykładów słuchacze będą mogli zapoznać się z wartościami zdrowotnymi ziół ich zastosowaniem, dawkowaniem, występowaniem geograficznym oraz innymi właściwościami charakterystycznymi dla danego gatunku.

 Propozycje tematów:

- Historia i znaczenie ziołolecznictwa

- Rośliny przyprawowe – właściwości lecznicze i ich zastosowanie

- Zioła poprawiające pamięć, koncentrację i procesy kojarzenia

- Zioła wspomagające układ odpornościowy

- Zioła wspomagające układ oddechowy i krążenia

- Zioła wspomagające układ trawienny

- Zioła w leczeniu alergii i chorób skóry

- Zioła w leczeniu chorób reumatycznych i stawów

- Zioła w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

- Oleje roślinne – działanie prozdrowotne

- Olejki eteryczne – działania lecznicze

- Toksyczne składniki kosmetyków.

 

METABOLIZM I BIOCHEMIA ŻYWNOŚCI

PROWADZĄCA: mgr inż. technologii żywności Joanna Polony-Koper

ZAGADNIENIA:

 1. Podstawowe składniki żywności (18h).
 2. Zabezpieczanie żywności przed niekorzystnymi zmianami.
 3. Technologia przetwarzania i utrwalania żywności (technologie chłodnicze, termiczne, ciśnieniowe, modyfikujące żywność, metody biologiczne i chemiczne utrwalające żywność).
 4. Zmiany korzystne i niekorzystne w żywności poddanej różnym metodom – utrwalania i modyfikacji.
 5. Pojęcie zdrowej żywności.
 6. Żywność modyfikowana – GMO.
 7. Pojęcie strawności i przyswajalności składników żywności przez organizm ludzki.
 8. Współczesne tendencje przemysłu spożywczego na rzecz bezpiecznych technologii produkcji żywności.
 9. Zatrucia pokarmowe – mikrobiologia.
 10. Tematyka bieżących zmian zachodzących w technologii żywności.
 • Woda jako rozpuszczalnik związków organicznych
 • Białko jako składnik budulcowy
 • Węglowodany jako składnik energetyczny
 • Lipidy jako składnik energetyczny
 • Witaminy i składniki mineralne.

 

ZAGADKI I ŁAMIGŁÓWKI

PROWADZĄCY: mgr Daniel Lisewski

Celem zajęć jest popularyzacja matematyki przez rozwiązywanie zagadek oraz zapoznawanie uczestników z ciekawostkami z zakresu matematyki. Dyskusja na tematy około matematyczne. Wywołanie wśród uczestników chęci do rozwiązywania problemów oraz stawiania własnych pytań związanych z omawianymi zagadnieniami matematycznymi.

Przykładowe zadanie: Na pewnej wyspie mieszkają tylko Łotrzy i Rycerze, którzy wyglądają tak samo, ale pierwsi zawsze kłamią, drudzy zawsze mówią prawdę. Na rozstaju dróg, z których jedna jest bezpieczna, a druga prowadzi do przepaści spotykasz Łotra i Rycerza, ale nie wiesz który jest kim. Jakie pytanie zadać i jak postąpić, aby wybrać bezpieczną drogę?

 

HISTORIA POWSZECHNA XX W.

PROWADZĄCY: dr Rafał Miotłowski

Tematyka poruszana na zajęciach z historii świata ubiegłego stulecia – przede wszystkim jego drugiej połowy – odnosić się będzie do tych najbardziej znanych, i tych mniej donośnych wydarzeń. Dotykane będą głównie zagadnienia, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kontrowersyjne, które nadal budzą emocje i przez to czasami zmuszają do spojrzenia na nie z innej perspektywy. Jeśli nie można czegoś wyjaśnić, warto przynajmniej coś przybliżyć podchodząc do tego z innej strony, w sposób niesztampowy. Planuję wyemitować filmy dokumentalne, fabularne odnoszące się do prezentowanej tematyki. Obraz potrafi częstokroć trafić do zainteresowanego bardziej niż wiele słów, choćby najpiękniej wypowiedzianych. Atrakcyjność przekazu filmowego oparta jest tu m.in. na rzadkich materiałach archiwalnych, pokazanych w ciekawy sposób.

 

DZIEJE POLSKI MORSKIEJ

PROWADZĄCY: mgr Józef Wąsiewski

Cykl zajęć nazwany Dzieje Polski Morskiej to spotkania uczestników z niezwykle ciekawą oraz zazwyczaj mało znaną lub zgoła nieznaną przeszłością morskich sił zbrojnych przeplataną z teraźniejszością naznaczoną widmem likwidacji po prawie 100 latach istnienia. Śledziliśmy losy ludzi morza. Zajmowaliśmy się bogatą symboliką morską, często nieczytelną i nadal niezrozumiałą dla wielu nawet rdzennych gdynian. Zawsze też znaleźliśmy czas, by podejmować najaktualniejsze problemy Marynarki Wojennej. Wiele naszych spotkań wzbogacały filmy, ilustracje, kopie dokumentów, zdjęcia, dzięki czemu percepcja tematów stawała się atrakcyjniejsza.

 

 

SOCJOLOGIA SPOŁECZNA

PROWADZĄCY: mgr Jacek Ziemiński

 Motto „Dodawaj życia do lat, nie lat do życia" towarzyszy już ponad 10 lat kolejnym rocznikom moich studentów na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (teraz: Akademia Srebrnego Wieku). Kiedy jesienią rozpoczynamy zajęcia, sens tych słów wyznacza kierunek naszych zainteresowań.

Moi słuchacze to doświadczeni ludzie różnych profesji, z bogatym dorobkiem życiowym i zawodowym, świadomie poszukujący wiedzy, dlatego też na zajęciach nie ma akademickich, teoretycznych wywodów. Są praktyczne odniesienia oraz lektura dotycząca aktualnych wydarzeń społecznych. W ramach przedmiotu i moich zajęć z socjologii odbywają się również projekcje filmowe związane z wcześniej omawianą problematyką, wyjścia do teatru, spotkanie z autorami i twórcami sztuki, bowiem różne dyscypliny kultury mają wpływ na życie jednostki – tak bardzo ważnej, kto wie, czy nie najważniejszej, w ujęciu socjologicznym.

 

HISTORIA SZTUKI

PROWADZĄCA: mgr Elżbieta Strzałkowska

Przegląd dziejów sztuki, ujęty chronologicznie. 12 lat temu (w 2005 roku) zaczynaliśmy od prehistorii (malarstwo jaskiniowe, rzeźby Venus, biżuteria i narzędzia naszych przodków). Przechodziliśmy potem kolejne epoki i style: sztuka starożytnego Egiptu, Mezopotamii, sztuka egejska, grecka, etruska, rzymska; sztuka średniowieczna – wczesnochrześcijańska, bizantyjska, romańska, gotycka; sztuka nowożytna – renesans, barok, rokoko, klasycyzm i romantyzm.

Obecnie zajmujemy się europejskim malarstwem drugiej połowy XIX wieku.

Przyglądamy się architekturze, rzeźbie, malarstwu i rzemiosłu artystycznemu (czyli złotnictwu, meblarstwu, metaloplastyce, ceramice, kostiumologii = modzie) na tle historycznym w poszczególnych krajach. Dzieje sztuki ukazujemy poprzez biografie artystów. Wspomagamy się przezroczami i filmami.

 

POLSZCZYZNA PIĘKNA I POPRAWNA

PROWADZĄCA: mgr Gabriela Kurpisz-Kasprzak

 W październiku 2004 r. w gdyńskiej YMCA rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. To wyjątkowa inicjatywa dydaktyczna podjęta z myślą o starszych mieszkańcach Gdyni. Z prawdziwą przyjemnością, ale i… z obawą przyjęłam propozycję, by poprowadzić spotkania z naszym ojczystym językiem. Z satysfakcją, bo to odważne wyzwanie. Z obawą, bo język polski płata różne figle, a zawiłości ortograficzne i gramatyczne nie zawsze przemawiają do jego użytkowników. Dbać o język można właściwie w jeden sposób ― ucząc się języka ojczystego. Poznawać nowe słowa i ich znaczenia. Przede wszystkim poprawnie pisać i wymawiać. Bo przecież granice naszego poznania wyrażają granice naszego języka, świat jest taki, jaki mamy zasób słów. Świat jest taki, jak potrafimy go opisać.

 

NIEKONIECZNIE APTEKA

PROWADZĄCA: lic. Leokadia Radke

Promocja zdrowia ma na celu umożliwienie ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę, bowiem: zdrowie (wg jednej z definicji WHO) „to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. 

Celem spotkań z Państwem  jest: 

1.  Promowanie zdrowia, aby umożliwić jednostce ludzkiej zwiększenie świadomości kontroli nad swoim zdrowiem i w konsekwencji jego poprawę.

2. Spędzanie wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze, w wyniku proponowanych intelektualnych gier i zabaw, które niejednokrotnie wprowadzą uczestnika w:

 • bajkowy świat zamknięty w ilustracjach umożliwiający graczom spędzanie czasu wśród marzeń i skojarzeń w wysokim poziomie interakcji;
 • słowne zabawy wg tzw. burzy mózgów: kto więcej wymyśli skojarzeń w określonej tematyce, w najkrótszym czasie itp.;
 • zabawy z czasów młodości – gry  towarzyskie. 

W późniejszym czasie sukcesywnie proponowane też będzie wdrażanie w panel dyskusyjny niektórych elementów treningu pamięci, pozwalających zachować procesy poznawcze (percepcję, pamięć, uwagę), co pozwala na: utrzymanie naturalnej łatwości zapamiętywania i „operowania” nabytą wiedzą, sprawne i łatwiejsze myślenie, łatwiejszą koncentrację, uwagę. Jednym słowem: komfort życia codziennego, ochronę przed stresem. Tak zredagowane forum ma na celu korzystnie wpływać na cały organizm, wydatnie podnosząc jego jakość. Panel dyskusyjny to też antidotum na to, aby z chwilą przejścia na emeryturę i ewentualny brak aktywności nie spowodował obniżenia sprawności psychoruchowej.

Zasady w grupie:

 • ŻYCZLIWOŚĆ (zasada wyższej moralności)
 • Wyłączenie „krytyka” wobec siebie i innych (nie porównujmy się do innych, nie oceniajmy)
 • Poczucie humoru i dystans do siebie
 • Wzajemna akceptacja i tolerancja
 • Zaangażowanie
 • Prawo do wyrażania własnej opinii

Każdy uczestnik będzie mógł wypowiedzieć się w danej kwestii, bądź też, jako znawca tematu, poszerzy tematykę w imię dobra wspólnego.

 

BATIK

PROWADZĄCA: Barbara Kaszuba

Czym jest batik? Batik jest jedną z technik malarskich. Podłożem batiku jest najczęściej bawełna i płótno. Polega na narysowaniu cieniutką linią zwykłego ołówka obrazka. Roztopionym woskiem przy pomocy pędzelka malujemy tę część obrazka, która ma pozostać biała. Następnie nakładamy najjaśniejszą farbę na cały obrazek, suszymy i nakładamy wosk na tę część, która ma zostać w tym kolorze i tak czynność powtarzamy aż do zamalowania ostatniego elementu obrazka, po czym cały obrazek prasujemy przez biały papier do momentu pozbycia się wosku.

Batik jest najciekawszym sposobem malowania, ponieważ nigdy na początku nie wiemy jaki będzie końcowy efekt. Technikę tą można wykorzystać nie tylko do malowania obrazów, ale do innych rzeczy takich jak: torby, ubrania, serwety. My zaś na początku zajęć pozostaniemy przy obrazach. Po opanowaniu techniki przystąpimy do malowania innych rzeczy.

Zachęcam do tej techniki z uwagi na jej niepowtarzalność i zapraszam na moje zajęcia.

Zapraszam Panie na moje zajęcia, ponieważ będą bardzo ciekawe.

 

MY, KASZUBI GOTUJEMY

PROWADZĄCA: Barbara Kaszuba

Na tego rodzaju zajęciach będziemy zajmować się przede wszystkim gotowaniem. Wiodącą rzeczą podczas gotowania będzie poznawanie tajników takich jak: czego dodać, żeby potrawa była aromatyczna, co trzeba zrobić, żeby sernik podczas pieczenia nie opadł, i inne arkana. W programie zakładam gotowanie nie tylko potraw kaszubskich, ale i z innych regionów Polski. Przewidywane są też potrawy z kuchni rosyjskiej takie jak: pierogi pilmienie, wareniki, rosyjska zupa rybna ucha, norweskie bułeczki drożdżowe z cynamonem, czeskie knedliczki  i inne tu niewymienione potrawy. Uczestniczki będą miały możliwość wymiany swoich własnych doświadczeń. Odbędą się też warsztaty otwarte dla mieszkańców miasta. Zachęcam Panie, Panów do przyjęcia zaproszenia na warsztaty, ponieważ będą bardzo ciekawe i nikt inny nie prowadzi tego rodzaju zajęć.

 

WARSZTATY SZYDEŁKARSKIE

PROWADZĄCA: mgr Barbara Giętkowska

Zajęcia dedykowane są każdemu, kto pragnie rozpocząć swoją przygodę z szydełkiem. Na warsztatach będzie można nauczyć się szydełkować „od zera”. Program obejmuje naukę podstawowych splotów potrzebnych do wykonania większości wzorów, ciekawych wzorów na kocyki, serwetki, podkładki czy koszyki, grzechotki oraz czapeczki i buciki dziecięce; najprostszych kształtów: kół, kwadratów, kwiatów, liści oraz prostych form przestrzennych: kula, sześcian, walec, miś, serce, gwiazdka. Zajęcia obejmują także instruktaż czytania wzorów oraz oznaczeń na włóczkach i kordonkach. Wszystkich chętnych ciepło zapraszam.

 

MODA

PROWADZĄCA: mgr Tatiana Jasinowska

Zajęcia o modzie i ubraniach, o związanych z modą miejscach, osobach i wydarzeniach. O modzie żurnalowej i modzie prawdziwej, w zwyczajnych sklepach. Do tego modowe hasła i terminy. Przekrój stylów. Nowinki z branży oraz aktualne trendy.

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

PROWADZĄCY: Ludwik Marian Lubieński

 1. Praktyczne spotkania teatralne (1-2 razy w miesiącu) z osobami dorosłymi i seniorami w zakresie teatru amatorskiego (m.in. elementy akcji, ruchu i koncentracji, zagadnienia posługiwania się głosem, wyrażanie uczuć i nastrojów).
 2. Ćwiczenia teatralne – nie będące nauką aktorstwa jako takiego – polegające na poszukiwaniu własnych środków wyrazu, własnego ruchu i ekspresji w oparciu o grupową improwizację teatralną rozwijającą wyobraźnię, oraz kreującą relacje międzyludzkie.
 3. Charakter spotkań roboczych to: doświadczanie, eksperymentowanie i poszukiwanie zamiast nauczania, wykorzystywanie improwizacji oraz własnej anatomii jako podstawy ruchu. Spotkanie się ze sobą jako ludźmi, nie jako aktorami, tancerzami czy artystami.
 4. Teatr jako metoda pracy odpowiednio realizowana z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk posiada szczególne cechy profilaktyki i arteterapii mogącej wyzwolić proces twórczej przemiany życia, pozwalającej spojrzeć na świat z innej perspektywy na każdym etapie życia.

 

WARSZTATY KREOWANIA WIZERUNKU POPRZEZ STYL

PROWADZĄCA: mgr Anna Cichomska

          Warsztaty kreowania wizerunku poprzez styl to praktyczne spotkania z modą, które pomogą nam zaakceptować siebie takimi, jakie jesteśmy. Mamy zalety i wady. Poprzez odpowiedni dobór ubiorów ukryjemy mankamenty, a pokażemy atuty sylwetki. Pozbędziemy się kompleksów, stworzymy indywidualny styl, czyli wykreujemy nową siebie. Przyjrzymy się swojej sylwetce, typowi urody i uporządkujemy „własną szafę”. Moda ma służyć nam, a nie odwrotnie. Będziemy ubrane, a nie przebrane.
Jeżeli jesteś otwarta na zmiany, cechuje Cię kreatywność, chcesz być lepiej postrzegana przez innych, te zajęcia są dla Ciebie.

 TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Akceptacja siebie i postrzeganie nas przez innych.
 2. Sylwetka a dobór ubioru – atuty i mankamenty.
 3. Korygowanie sylwetki.
 4. Typy urody i ich związek z kolorami.
 5. Kolorystyka ubiorów – o kolorach poważnie i z przymrużeniem oka.
 6. Analiza kolorystyczna.
 7. Przybornik kolorystyczny.
 8. Wpływ wizerunku na nasze życie (stylowe zestawy na co dzień, do pracy, na specjalne okazje).
 9. Dodatki i ich rola w indywidualizacji stylu.
 10. Nowa Ja – prezentacja.

 

QIGONG DLA SENIORÓW

PROWADZĄCA: mgr Magda Ratajczyk

Qigong (czyt. czi kung) to znana od ponad 5 tys. lat starochińska zdrowotna praktyka ruchowo-oddechowa, która działa równoważąco na ciało i umysł. Dla Chińczyków jest systemem profilaktyki zdrowotnej oraz elementem wspomagającym w powrocie do zdrowia.

Qi to inaczej energia, Gong – to praca, dyscyplina. Tak więc Qigong jest nauką i praktyką, jak wykorzystać energię dla własnego zdrowia, harmonii i równowagi wewnętrznej, stanowi też część Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 

Przez wiele wieków był tajemnicą dobrego zdrowia, młodego wyglądu, długowieczności oraz sztuk walki dostępną tylko dla cesarskiego dworu, mnichów w klasztorach, medyków. 

Praktyka tych powolnych ćwiczeń ruchowo-oddechowych pobudza organizm do samoleczenia, prowadzi też do wewnętrznej równowagi i harmonii przez efektywną redukcję stresu. Prowadzone od kilkudziesięciu lat badania medyczne nad skutecznością Qigong potwierdzają, że praktyka ta pomaga w radzeniu sobie ze stresem, przyczynia się do leczenia chronicznych chorób, usprawnia kondycję fizyczną, uelastycznia stawy i kręgosłup, poprawia sprawność umysłową, zmniejsza poziom oddziaływania wielu chorób, a niektóre z nich pozwala całkowicie wyeliminować. Qigong jest doskonały na widoczne odwrócenie spadku sprawności fizycznej w starszym wieku. Ćwiczenia te mogą być także świetną formą profilaktyki zdrowotnej oraz działaniami promującymi zdrowie. Ważnym elementem jest fakt, że dzięki systematycznej praktyce możemy skrócić czas i koszty rehabilitacji lub hospitalizacji.  Dzięki nim każdy może dodatkowo zadbać o swoje zdrowie lub zwiększyć szansę na wyzdrowienie.

Polecane są w każdym wieku i i nie wymagają specjalnej sprawności fizycznej. Ćwiczenia są bardzo proste i każdy może się ich nauczyć.  Można je także wykonywać siedząc na krześle. Serdecznie zapraszam na zajęcia.

 

MODA

PROWADZĄCA: mgr Tatiana Jasinowska

Zajęcia o modzie i ubraniach, o modzie żurnalowej i modzie noszonej, w zwyczajnych sklepach. Przekrój ubrań. Stałe z branży, nowinki oraz trendy. Modowe terminy, miejsca, wydarzenia. Domy mody i ich projektanci.

 

PSYCHOLOGIA

PROWADZĄCY: mgr Łukasz Molenda

Proponowane tematy warsztatów:

 1. Zarządzanie emocjami.
 2. Komunikacja międzyludzka.
 3. Psychosomatyka – odzyskiwanie siły i mocy ciała.
 4. Hipnoza i relaksacja.
 5. Psychologiczne uzdrawianie przeszłości.
 6. Zwalczanie lęków i fobii.
 7. Psychologia motywacji.
 8. Psychologia społeczna – wybrane zagadnienia mające na nas bezpośredni wpływ.
 9. Obrona przed psychomanipulacją.

Oprócz tego istnieje również możliwość dostosowania tematyki do potrzeb uczestników, łączenia tematów, a także zorganizowania psychologicznych sesji indywidualnych.

 
Statystyki odwiedzin: dziś 83, wczoraj 158
Copyright © 2019 YMCA Gdynia